Buffersysteem

DUCO biedt geautomatiseerde buffersystemen voor het reserveren van tijdelijke opslag van producten in een productieproces om een continue stroom te bewaken. Met in-line bufferen en FiFo buffersystemen biedt DUCO oplossingen voor verschillende fabricageprocessen. De bufferdraaitafel is een vorm van massa accumulatie die zowel als eindbuffer als tussenbuffer kan worden toegepast. Met de buffersystemen van DUCO bent u verzekerd van een optimaal rendement, ongeacht mogelijke storingen in het proces.

Geautomatiseerd bufferen en accumulatiseren

Bufferen of accumulatie is het reserveren van een tijdelijke opslag van producten in een productieproces, om een continue stroom te bewaken. Dit is nodig omdat geautomatiseerde fabricageprocessen onderhevig zijn aan variabelen.

Vertragingen door storingen in het proces kunnen met een reserveopslag opgevangen worden. Bufferen verzekert u, ondanks mogelijke storingen, van een optimaal rendement.

Producten bufferen met onze professionele apparatuur

Bij in-line bufferen wordt bufferen gecombineerd met het transport van de verpakkingen. Deze vorm van accumulatie is uitermate geschikt voor fabricageprocessen met micro-stops.

Daarnaast leveren wij FiFo buffersystemen voor productieprocessen waarbij enerzijds hoge buffercapaciteit gewenst is en waarbij het anderzijds van belang is dat het eerste gebufferde product ook als eerste de opslag verlaat.

Een derde accumulator is onze bufferdraaitafel. Een vorm van massaaccumulatie, die zowel als eindbuffer als tussenbuffer toegepast wordt.


Bekijk producten

In-line buffersysteem

Bij in-line accumulatie wordt de transportlengte van het fabricageproces gebruikt als buffercapaciteit. Door verschil in snelheid wordt er tussen de verpakkingen spaties gecreëerd. De spatie tussen de producten is daarmee de opslagcapaciteit van de verpakkingslijn.

Door in hoogte te transporteren wordt de transportlengte vergroot en tegelijkertijd de buffercapaciteit verhoogd. Een optimale benutting van uw vloeroppervlakte. Dit buffersysteem is op dezelfde eenvoudige wijze te integreren in uw productielijn als een normale kettingtransporteur.

Eigenschappen in-line buffersysteem

  • Verkrijgbaar in FlexLink ® en MS Plus Automation ® uitvoering.
  • Gegarandeerd First-in-First-out (FiFo) bufferen.
  • Gecontroleerd bufferen middels stoppers.
  • Optimaal gebruik vloeroppervlakte door transport in de hoogte.
Meer weten?
Neem contact op

FiFo buffersysteem

U kiest voor een FiFo buffersysteem wanneer de volgorde van productie van belang is. Gesorteerd bufferen verkort de productietijd van het product. Dit is van groot belang voor het behoud van de kwaliteit van houdbare artikelen.

Een FiFo buffersysteem bouwen we modulair op. We ontwerpen de bufferbanen op basis van de gewenste lengte, het gewenste aantal en de vorm, maat en gewicht van de verpakking.

Deze accumulator verdeelt automatisch de verpakkingen over de verschillende bufferbanen. Alle banen in het FiFo buffersysteem worden apart aangedreven wat First-in First-out bufferen gegarandeerd.

Eigenschappen FiFo buffersysteem

  • Verbetert de waarborging van de kwaliteit van producten
  • Lengte, breedte en aantal banen vrij te bepalen
  • Korte leeglooptijd (180 producten/min)
  • Contactloos bufferen (geen beschadigingen)
  • Vaste product oriëntatie (product blijft opgesloten)
  • Duurzaam en onderhoudsarm
Meer weten?
Neem contact op