In-line buffersysteem

Verhoog uw buffercapaciteit

Bij in-line accumulatie wordt de transportlengte van het fabricageproces gebruikt als buffercapaciteit. Door verschil in snelheid wordt er tussen de verpakkingen spaties gecreëerd. De spatie tussen de producten is daarmee de opslagcapaciteit van de verpakkingslijn.

Door in hoogte te transporteren wordt de transportlengte vergroot en tegelijkertijd de buffercapaciteit verhoogd. Een optimale benutting van uw vloeroppervlakte. Dit buffersysteem is op dezelfde eenvoudige wijze te integreren in uw productielijn als een normale kettingtransporteur.

Eigenschappen

  • Verkrijgbaar in FlexLink ® en MS Plus Automation ® uitvoering.
  • Gegarandeerd First-in-First-out (FiFo) bufferen.
  • Gecontroleerd bufferen middels stoppers.
  • Optimaal gebruik vloeroppervlakte door transport in de hoogte.
"Meer weten over ons in-line buffersysteem?"
Nico van Unen Mechanical engineer
Neem contact op